Kontakt

Charlotta John  Rektor tillika Tf  Förskolechef :Tele:072-2343447

Mail: charlotta.john@norlandiaforskolor.se 

 

Telefonnummer skolan & fritids:  0765 26 85 32

Telefonnummer förskolan Knoppen: 0765-26 85 30

Telefonnummer förskolan Kotten/Kastanjen: 0765- 26 85 28

Telefonnummer förskolan Kvisten 0765- 26 85 31

Besöksadress

Lilla Emilia
Nevisborg 89
245 45 Staffanstorp

Postadress

Lilla Emilia
Nevisborg 89
245 45 Staffanstrop

Telefon

Mobiltelefon:072-234 34 47
Förskola - Copernicus:076-526 85 28
Förskola - Ellen Key:072-234 34 47
Förskola - Astrid Lindgren:076-526 85 30
Förskola - Da Vinci:076-526 85 32
Förskola - Tesla:076-526 85 33
Bitr. rektor:073-376 93 02

Rektor

Damir Ademovic
Tel: 072-511 85 54
E-post: damir.ademovic@norlandia.com