Våra avdelningar

På Lilla Emilia arbetar vi nära varandra och har mycket samarbete mellan våra avdelningar, vi ser alla barn som våra gemensamma barn.

KNOPPEN

Hos oss på Knoppen går våra 1-åringar

 

KOTTEN

Hos oss på Kotten går våra 2-åringar

 

KASTANJEN

Hos oss på Kastanjen går våra blivande 3 och 4-åringar

 

KVISTEN

Hos oss på Kvisten går våra blivande 5 och 6-åringar