"...med livslång lust att leka och lära"

I vår pedagogiska vision ingår orden "...med livslång lust att leka och lära". Vår logo - trädet - symboliserar växande och utveckling, skydd och möjligheter till upptäckter. Trädet ska inspirera oss att göra varje dag till en bra dag, fylld med glädje, lärande och lek- från den första dagen barnen kommer genom vår grind och tills de slutar hos oss!

Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar utifrån de pedagogiska tankarna, så kontakta oss gärna så berättar vi mer!