Välkommmen till oss

Vi erbjuder en trygg och inspirerande utvecklingsmiljö. De nationella läroplanerna och Reggio Emilias pedagogiska filosofi ligger som en grund för arbetet. Vår förskola och skola är en mötesplats för gemensamt lärande, en demokratisk arbetsplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet. Alla pedagoger är högskoleutbildade och behöriga. Vi har höga kvalitetskrav på verksamheten. Våra öppettider är 07.00-17.00

 

Med inbjudande miljö - såväl inne som ute - stimuleras fantasin, leken, upptäckarlusten och lärandet.
På Lilla och Stora Emilia finns förskola för 55 barn, grundskola för 80 elever samt fritidshem. Lilla och Stora Emilia är öppet kl.07.00-17.00.