Föräldraaktiv inskolning

Föräldraaktiv inskolning

Inskolning – ett ord laddat med förväntan, spänning och oro är viktig både för ditt barn och för er föräldrar. Barnet ska vänja sig vid den nya miljön och alla nya människor och du som förälder får en unik möjlighet att ta del av det som kommer att bli en stor del i ditt barns kommande vardag.

Vi tillämpar en såkallad tre-dagars inskolninng vilket innebär:

Den första dagen kommer du och ditt barn till förskolan klockan 08:30 och bekantar er med pedagoger, barn och miljö. Ni är sedan med hela tiden i den dagliga verksamheten och är välkomna att äta lunch under inskolningsdagarna. Du och ditt barn är på förskolan tillsammans mellan klockan 08:30-13:30 under inskolningsdagarna.

Det är viktigt att du som förälder känner dig redo att lämna ditt barn när det är dags att lämna över till oss pedagoger. Om du eller ditt barn behöver fler dagar på er har vi en dialog runt det. Vi försöker starta inskolningen en måndag, inskolningsdagarna med förälder är då måndag, tisdag, onsdag. Dag fyra torsdag lämnas barnet över men går 08:30-13:30 även torsdag och fredag. Veckan efter börjar barnet på sitt ordinarie schema. Under inskolningen är det du som förälder som vägleder ditt barn in i förskolelivet och de rutiner som finns på förskolan. Med rutiner menar vi alla de vardagssituationer som finns under barnets dag på förskolan; utelek, innelek, samling, måltider och vila.