Våra öppettider

Lilla Emilia har öppet mellan kl. 06.00-18.00. Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.

Jul- och sommarveckor 

Under jul- och sommarveckorna samarbetar vi med Norlandia Förskolor Trädgårdslunden och Norlandia Förskolor Kastanjen och verksamheten är förlagd till någon av de verksamheterna. Vårdnadshavare får information i god tid för vad som gäller.

Planeringsdagar

Lilla Emilia har fyra planeringsdagar per år. Vårdnadshavare som är i behov av tillsyn dessa dagar, kontakta rektor.