Norlandia satsar på utbyggnad av förskoleverksamhet i Staffanstorp

Under flera år har Lilla och Stora Emilia varit en framgångsrik familjär förskola och skola. Till följd av ökade statliga krav har det blivit svårare att bedriva småskalig skolverksamhet. Därför har Norlandia tagit beslutet att från augusti 2018 lägga ner grundskoledelen (år F-3) samt fritidshem och satsa fullt ut på förskola. Förskolan beräknas kunna ta emot upp till 100 barn från augusti 2018.

Skolan kommer att fortsätta läsåret ut utan några förändringar.

För mer information är berörda föräldrar inbjudna till möte den 11 oktober där det tillsammans med representanter från kommunen, tas upp hur övergången till kommunal skola i augusti 2018 kommer hanteras.

Jonas Åkesson
Regionchef Norlandia Förskolor

Nedan finns frågor & svar som även finns publicerade på Staffanstorps kommuns hemsida.

Vad händer nu?
Alla barn som går på Lilla och Stora Emilia går kvar hela läsåret med sina klasskompisar och lärare. En första information har gått ut till personal, elever och vårdnadshavare på skolan. Föräldramötet där både skolledning från Stora och Lilla Emilia samt utbildningschef från Staffanstorps kommun deltar, äger rum den 11 oktober kl 18.00. Alla barn har rätt till en skolplacering och utbildningsförvaltningen kommer att hålla i ett gemensamt skolval under våren 2018.

Hur länge ska mitt barn gå kvar på Lilla och Stora Emilia?
Skolan drivs hela detta läsår. Inte förrän i juni 2018 stänger skolan. När det gäller fritidshem kommer mer information under våren.

Hur väljer jag ny skola till mitt barn?
Vi kommer att skicka ut all information i god tid och preliminärt kommer valet att ske i februari. Skolvalet sker digitalt och man kan sätta upp flera alternativ. Besked om skolplacering skickas ut. Man har alltid fritidshem på den skola man går på.

Om jag vill besöka de andra skolorna, hur gör jag då?
Skolorna har öppet hus i samband med val till förskoleklass under november månad. Önskar man komma och titta kan detta vara lämpliga dagar. Det finns information på hemsidan och du kan alltid ta kontakt med önskad skolas rektor.

Kan man byta skola redan nu?
Vi ser med tillförsikt fram emot ett bra läsår till juni 2018 för alla barn och elever på Lilla och Stora Emilia. Vi har dock ett fritt skolval, men ibland kan det vara fullt i en klass på en skola och då behöver vi se över var det finns möjlighet att ta emot nya elever. Vi har ett väl fungerande samarbete mellan skolornas rektorer. När det är ett litet större antal elever tänker vi förbereda för ett gemensam skolval som kommer att administreras från utbildningsförvaltningen.

Får klassen gå tillsammans om vi väljer en och samma skola?
Vi kommer att planera för en skolvalsprocess där vi kan utforma alternativ utifrån hur ni föräldrarna väljer skola. De kommunala skolornas rektorer kommer att göra allt för att övergången ska bli så bra som möjligt för varje elev och elevgrupp.

Om mitt barn vill gå på en annan friskola, hur gör jag då?
I Staffanstorp finns en fristående grundskola och i våra grannkommuner finns också olika alternativ. Titta på kommunernas hemsidor för mer information om vilka fristående skolor som finns. Tänk dock på att du själv ansvarar för skolskjuts.

Kan man välja en skola i en annan kommun?
Om man vill söka en annan skola i en annan kommun är det också möjligt. Du tar då kontakt med den skola du är intresserad av. Tänk på att det inte ger ditt barn rätt till skolskjuts.

Kan man gå på fritidshem på Lilla och Stora Emilia?
Under tiden man går på skolan finns fritidshemmet. Lilla och Emilia har inga planer på att driva ett fristående fritidshem utan satsar helt på att driva förskola för barn i åldrarna 1-5 år.

Vem kan jag vända mig till i kommunen:
Anne Björcke, Utbildningschef, Administration och service. P.g.a. semester nås Anne efter 13/10.

E-post: anne.bjorcke@staffanstorp.se

Telefon: 0709-351288